AVÍS LEGAL

Condicions d'us

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que Gaspar Castellà Montes és el propietari i titular del lloc web https://gasparsoul.com/, d'ara en endavant "el Lloc Web".

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjants: per correu electrònic a its@gasparsoul.com, o bé per telèfon al 654538124.

L'us d'aquest lloc web es regeix per les normes establertes en el present Avís Legal.

Responsabilitat d'us

A aquest Lloc Web no ens responsabilitzem del mal ús que se'n realitzi dels continguts, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o que els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des del Lloc Web.

Política d'enllaços

Aquest Lloc Web no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços.

El Lloc Web declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, el Lloc Web no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

L'usuari queda informat i accepta, que l'accés a el Lloc Web no suposa, de manera alguna, l'inici d'una relació comercial amb el mateix. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del Lloc Web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del mateix.

L'accés i/o ús del Lloc Web que s'atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts.

En la utilització del Lloc Web, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de el Lloc Web o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar-lo de qualsevol forma, i que n'impedís la normal utilització.

Propietat intel·lectual i drets d'autor

Aquest Lloc Web combina contingut propi amb imatges de lliure ús i difusió. Aquest tipus d'imatges poden ser substituïdes a mesura que el Lloc Web generi més contingut propi amb la seva activitat.

Els continguts que són mostrats en aquesta web i en especial els treballs musicals i visuals que s'hi exposen o qualsevol altre signe susceptible d'utilització en l'àmbit comercial o industrial, estan subjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són propietat del Lloc Web i Gaspar Castellà Montes o d'aquells tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en aquesta web i difusió en l'àmbit territorial definit en els respectius contractes.

De cap manera s'entendrà concedida cap llicència o renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni concessió de dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa del Lloc Web.

D'altra banda, mitjançant les presents conclusions, l'usuari s'obliga a no reproduir de cap manera aquesta Web així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del Lloc Web.

El Lloc Web no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a aquesta web. Per aquest motiu, no ens fem responsables de qualsevol aspecte relatiu a altres llocs web.

Compromisos i obligacions amb l'usuari

El Lloc Web es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes -sense previ avís- tant pel que fa a continguts del Lloc Web, com en les condicions d'ús del mateix.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades

La informació personal que ens facilitis a través dels diferents formularis, als correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc Web, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Gaspar Castellà Montes, i es mantindrà confidencial i protegida. Les adreces de correu recopilades al formulari de subscripció de "Novetats", són processades per l'empresa de màrqueting digital Mailchimp sota l'acceptació i gestió d'el Lloc Web, única i exclusivament per a finalitats relacionades amb l'activitat musical de Gaspar i El Lloc Web. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, no s'entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d'acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 desembre, del Reglament de Desenvolupament).

Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliten, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i manipulació d'aquestes dades personals.

Tens sempre dret a exercir els teus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagis proporcionat. Si així ho desitjes, pot posar-te en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitjes exercir junt amb una còpia del teu Document d'Identitat a: its@gasparsoul.com

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Com exercir els teus drets

Pots enviar un correu a its@gasparsoul.com, incluint una fotocopia del seu DNI o algun altre document identificatiu similar, per solicitar l'exercici dels drets següents:

  • Dret a solicitar l'accés a les dades personals: Podràs preguntar a el Lloc Web si està tractant les teves dades. Dret a solicitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes).

  • Dret a solicitar la limitació del seu tractament: en aquest cas només seran conservats per el Lloc Web per l'exercici o defensa de reclamacions.

  • Dret a oposar-te al tractament: el Lloc Web deixarà de tractar les teves dades de la forma que indiquis, a menys que per motius legals imperatius, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, calgui seguir tractant-les.

  • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altre firma, el Lloc Web et facilitarà la portabilitat de les dades al nou responsable.

  • Dret a l'eliminació de les dades: Tindrà dret a demanar que s'eliminin completament les dades a menys que per motius legals imperatius, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, calgui seguir tractant-les.

  • Pot trobar més informació sobre Models, formularis i més informació sobre els seus drets a la Pàgina Oficial de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades

  • Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què el Lloc Web està tractant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions a el Lloc Web via correu electrònic (indicat més amunt) o a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d'Espanya.

  • Dret a l'oblit i accés a les teves dades personals: En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc Web. Només has d'enviar un correu electrònic a its@gasparsoul.com i sol·licitar-ho.

Quina informació recopilem dels usuaris i per a què la utilitzem

Actualment, el Lloc Web només incorpora un formulari de subscripció a un servei externalitzat de newsletters (Mailchimp) i elements media incrustats que poden implicar la captació de cookies de tercers, com ara contingut provinent de YouTube, Spotify i altres plataformes de streaming audiovisual en les que l'usuari hi tingui sessions d'usuari iniciades.
Aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.
Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

Xarxes Socials

Presència en xarxes: el Lloc Web compta amb perfils en algunes de les principals xarxes socials d'Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que el Lloc Web durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, el Lloc Web podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes i de prestar servei personalitzat d'atenció al client.

Extracció de dades: En cap cas el Lloc Web, extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s'obtingués puntual i expressament consentiment per a això.

Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l'exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d'aquest, el Lloc Web t'ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre el Lloc Web i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Data de l'última actualització: Setembre de 2023

Cancel·lar subscripció de Novetats

Si desitjes donar-te de baixa de la nostra llista de Novetats, fes clic a aquest enllaç.